Breaking News
Home » Tag Archives: Chung cu Vincity quận 9

Chung cu Vincity quận 9

Chung cư Căn hộ Vincity quận 9 rất hấp dẫn chỉ từ 700 triệu

Chung cư Căn hộ Vincity quận 9

Chung cư Căn hộ Vincity quận 9 là dòng bất động sản đại chúng, với mức giá bình quân rất hấp dẫn chỉ từ 700 triệu đồng là có thể sở hữu được một căn nhà. Chung cư Căn hộ Vincity quận 9 có diện tích nhỏ từ 25m2 – 30 – 40 m2, như vậy đơn giá mới ở mức khoảng 15 triệu đồng/m2 những gia đình có thu nhập đại chúng bình quân khoảng 20 triệu đồng/tháng cũng có thể sở hữu căn hộ Vincity quận 9 – thu nhập đại chúng bình quân khoảng 20 triệu đồng/tháng cũng có thể sở hữu căn hộ Vincity chỉ sau 4-6 năm, ngôi nhà có thể hoàn toàn thuộc về ... Đọc thêm »

Chung cư Căn hộ Vincity quận 9 rất hấp dẫn chỉ từ 700 triệu

Chung cư Căn hộ Vincity quận 9

Chung cư Căn hộ Vincity quận 9 là dòng bất động sản đại chúng, với mức giá bình quân rất hấp dẫn chỉ từ 700 triệu đồng là có thể sở hữu được một căn nhà. Chung cư Căn hộ Vincity quận 9 có diện tích nhỏ từ 25m2 – 30 – 40 m2, như vậy đơn giá mới ở mức khoảng 15 triệu đồng/m2 những gia đình có thu nhập đại chúng bình quân khoảng 20 triệu đồng/tháng cũng có thể sở hữu căn hộ Vincity quận 9 – thu nhập đại chúng bình quân khoảng 20 triệu đồng/tháng cũng có thể sở hữu căn hộ Vincity chỉ sau 4-6 năm, ngôi nhà có thể hoàn toàn thuộc về ... Đọc thêm »